Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef är utbildningen för dig som inte har en formell chefsroll med personalansvar, men det förväntas att du är den som leder och fördela det dagliga arbetet för individerna i gruppen och ser till att ni når uppsatta mål.

Du kommer i kursen förstå vikten av att vara en förebild i ditt ledarskap, att leda andra genom kommunikation, att kommunicera med en avsikt att positivt påverka andra, att utveckla var och ens potential samt ha ett coachande förhållningssätt.

Du kommer i kursen få reflektera över och få insikter om dig själv som ledare. Vad ledarskap är för dig och hur du vill agera och bli sedd som av de du leder. Du kommer också få klarhet i hur du ska agera som ledare för att få med dig andra.

I kursen ingår även en kombinerad DISK och Drivkraftsanalys med 30 min personlig återkoppling av kursledaren.

Den här utbildningen är för dig som

Har ett arbetsledande ansvar men saknar personalansvar. Du har alltså inte det formella chefsansvaret men du är ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen på ett sätt som gör att ni når målen.  Du är kanske gruppledare, arbetsledare, teamledare eller projektledare.

I kursen kommer du få lära dig

PERSONLIGT LEDARSKAP

Vi jobbar med Stephen R Coveys världsberömda modell med de sju olika delarna  som ingår i ett personligt ledarskap, vad det innebär att träna och utveckla sin förmåga att leda sig själv och vad det innebär att leda andra utan formellt ledarskap.

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP

Skapa en förståelse för att vi människor i grunden har olika behov och hur vi genom kommunikation kan öka vår flexibilitet för att ge andra vad de behöver.
Vi kommer prata om olika socialabeteendestilar/kommunikationsstilar och du kommer få verktyg för att öka din förmåga att kommunicera på ett flexibelt sätt och skapa ett effektivt samarbete med andra.

FEEDBACK – ÅTERKOPPLING

För att kunna ge bra feedback så behöver man själv kunna ta emot feedback. Vi kommer ta upp en modell för feedback som är skapad och anpassad för att ge arbetsrelaterad feedback. Vi kommer lära oss om feedbacktrappan för att förstå vad som händer när feedback inte tas emot som vi önskar. Vi kommer göra övningar för att både ta emot och ge feedback samt förstå att feedback är en viktig del i att träna, utveckla och coacha andra.

Ur utbildningens innehåll

 • Personligt ledarskap
 • Självledarskapets sju grundpelare
 • Vad ledarskap är?
 • Hur du kan utveckla ett gott ledarskap
 • Att leda andra utan formell makt
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utvecklingstrappan
 • Kunskap om hjärnan och ledarskap
 • SCARF – en modell om stress
 • Kommunikationsstilar
 • Personlig DISC kommunikationsanalys
 • Motivation och en personlig drivkraftsanalys
 • Flexibilitet i kommunikation
 • Skapa samverkan i grupper
 • Empowerment och Coaching
 • Konflikthantering
 • Att lyssna medvetet
 • Growth & Fixed mindset
 • Hur du jobbar med attidtyder och mindset
 • Kulturen i gruppen och på arbetsplatsen
 • Att vara en ledare för andra

 

FAKTA OM KURSEN


Effektivare kommunikation och samarbete

Klassrums kurs
 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
Distans utbildning
 • 8 st kurstillfällen på distans á 90 min

DISK- och Drivkraftsanalys samt faktabok och faktakort ingår.


 • Kursen får av deltagarna genomgående högsta betyg!


KURSDATUM 2020:

Klassrumskurser 

Företagsanpassas, kontakta oss för offert

Distansutbildning

Kursstart tisdagen den 1 mars
1/3, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 7/6
klockan 10.30-12.00

Kursstart fredagen den 1 april
1/4, 8/4, 22/4, 6/5, 13/5, 27/5, 3/6, 10/6
Klockan 8.30-10.00