En unik utbildning för dig som är chef eller ledare och leder medarbetare på distans

Du som chef/ledare har ett arbetsmiljöansvar oavsett var dina medarbetare jobbar, i arbetsgivarens lokaler eller i hemmet. Med covid-19 så har andelen distansarbete ökat och det kommer troligen inte gå tillbaka till hur det var tidigare.

Att jobba på distans medför flera fördelar, bland annat tidsvinster då restiden försvinner, det är enklare att få ihop sitt livspussel, lättare att fokusera och koncentrera sig på sina uppgifter. Men det finns också utmaningar gällande gränsdragning mellan arbete och fritid, ergonomi samt social gemenskap. Dessutom finns också en individuell skillnad i behov och förutsättningar för hemarbete.

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper gällande ditt arbetsmiljöansvar, speciellt kopplat till distansarbete. Den täcker upp hela bredden, både fysisk-, organisatorisk samt social arbetsmiljö och kopplar ihop det med det kommunikativa ledarskapet och självledarskap. Du får en helhet av vad du behöver veta och kunna för att vara en attraktiv ledare och arbetsgivare.

Under kursen kommer du att få öva på din kommunikativa förmåga, leda prestation, ge feedback, motivera, ha ett gott självledarskap samt lyssna för signaler gällande stress och ohälsa. Dessa delar ställs på sin spets när det gäller gott ledarskap på distans.

Du kommer i kursen få göra en analys och handlingsplan för din organisation i linje med arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter. Planen kommer du sedan, under handledning, börja implementera i din arbetsgrupp. Syftet är att uppnå god hälsa och en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är grunden för bra prestationer.

Målgrupp

 • Du är chef eller ledare med ett arbetsmiljöansvar
 • Du leder eller kommer att börja leda personal på distans
 • Behöver hjälp med att analysera och skapa en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
 • Du vill utveckla ditt ledarskap och din kommunikativa förmåga som chef och ledare
 • Du har till uppgift att leda prestation

Upplägg och datum

Utbildningen är en distansutbildning med interaktiva webbmöten i grupp. Den löper under 12 veckor fördelat på 4 kursveckor och 8 veckor eget arbete under handledning av kursledaren.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare. Du kommer under kursen skapa och implementera en arbetsmiljöplan för din organisation.

Utbildningen följs upp via en lärplattform med veckovisa uppgifter till dig som kursdeltagare. För dig som önskar finns möjlighet att få ytterligare personlig coaching i att fortsätta utveckla dig.

Kursen syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utbilda dig som är chef/ledare i ditt arbetsmiljöansvar kopplat till distansarbete, implementera en arbetsmiljöplan, utveckla ditt kommunikativa ledarskap samt förmåga att leda prestation.

Kursmål

 • Du har fått kunskap om vilket ansvar du har som ledare för arbetsmiljön vid distansarbete
 • Du har fått kunskap om betydelsen av ett kommunikativt ledarskap för en god arbetsmiljön
 • Kunskap om självledarskap och leda prestation
 • Du kommer ha gjort en analys och handlingsplan för din organisation i linje med arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
 • Du kommer ha påbörjat implementeringen av arbetsmiljöplanen

Utbildningens innehåll

Arbetsmiljölagen
Relevanta föreskrifter så som SAM, OSA, belastningsergonomi, Att arbeta vid bildskärm
Fånga upp signaler för stress, ohälsa
Kommunikativt ledarskap
Leda på distans
Kommunicera vid distansarbete
Motivation och inkludering
Självledarskap
Coachande ledarskap
Feedback
Att leda prestation
När prestation uteblir
Metoder och verktyg för självskattning
Arbetsmiljöplan
Handledning av kursledare i arbetsmiljöplanarbete
Individuell coaching

FAKTA OM KURSEN


 • Längd: 8 Tillfällen
  á 1.5 Timmar samt inviduell coaching
 • Pris: 28 750 kr
 • Form: Interaktiv distansutbildning
  Blended Learning

Kurs 1

Fre 13 nov – Kursstart
Fre 20 nov – gång 1
Fre 27 nov – gång 2
Tis 1 dec – gång 3
Fre 4 dec – gång 4
Fre 11 dec – gång 5
Handlingsplan / Coaching (december – januari)
Fre 12 feb – gång 6

Kurs 2

Fre 15 jan – Kursstart
Fre 22 jan – gång 1
Fre 29 jan – gång 2
Fre 5 feb – gång 3
Fre 12 feb – gång 4
Fre 19 feb – gång 5
Handlingsplan / Coaching (februari – april)
Fre 16 april – gång 6Anmälan

Vid anmälan av annan person