Leda med färger

Ledarskap när du är som bäst!

Konsten att kunna locka fram det bästa ur varje enskild medarbetare och att nyttja olikheterna i ditt team. Att öka din förståelse för hur du kan bemöta olika människor på olika sätt för att vinna deras förtroende. Att skapa team som snabbt och innovativt löser problem.

 

Den här utbildningen är för dig som

 • vill lära dig en av världens mest använda modeller för att leda människor
 • vill ge dig tid och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap
 • vill göra en DISK ledaranalys för att lära dig mer om din ledarstil
 • vill lära dig hur du praktiskt kan använda DISK (DISC) – färgspråket i vardagen
 • vill kunna utveckla team att prestera på sin högsta nivå
 • vill förstå mekanismen bakom konflikter och hur man löser dem på bästa sätt

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få lära dig om DISC-modellen och färgspråket, en av världens mest använda modeller för att leda människor effektivt och framgångsrikt. För att få en djupare förståelse så kommer du i kursen få ta del av resultaten av din egen DISK-analys som omfattar ledarstil, kommunikation- och beteendestil samt drivkrafter.

Du kommer få arbeta med ditt ledarskap, hur du ser på ledarskap, hur ledarskap kan definieras, ledarskapets grunder samt olika ledarstilar. Du kommer få insikt om dina styrkor som ledare utifrån din ledarstil men också vad som är dina svagheter och på vilket sätt du kan utveckla dig som ledare.

Du kommer få kunskap om vilka nyckelfärdigheter och nyckelattityder som ingår i ett gott medarbetarskap samt hur du utvecklar dessa förmågor hos dina medarbetare. Du kommer få lära dig hur du identifierar och tolka olika medarbetarstilar, nyanser i färgkombinationerna och hur de olika färgerna samverkar med varandra.

Du kommer du få lära dig hur du anpassar ditt beteende och din ledarstil för att bli mer effektiv i ditt sätt att kommunicera med andra. Du kommer veta hur du som ledare kan arbeta med ett mer teambaserat arbetssätt för att skapa team som är snabba, flexibla och innovativa i att skapa lösningar på problem och utmaningar.

Du kommer få kunskap om hur du hanterar konflikter. Olika beteendestilar och har olika konfliktmönster liksom att olika drivkrafter har olika konfliktmönster. Du kommer få lära dig att identifiera de olika mönstren samt situationsanpassa ditt ledarskap till den konfliktlösningsmodell som lämpar sig bäst i situationen och löser konflikten med bästa resultat.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få göra en DISK-ledaranalys som analyserar din ledarstils styrkor och svagheter. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Analysen samt en personlig återkoppling av din handledare får du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer din kursledare presentera olika teorier och modeller för dig som visar på hur kommunikation mellan människor fungerar. Utifrån de modellerna kommer du få reflektera över din ledarstil och dina ledarbeteenden samt öka din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du som ledare kommer ha stor användning av direkt. Du kommer ha förståelse för vilka anpassningar du behöver göra för att effektivt leda dina medarbetare och ha utvecklat en flexibilitet gentemot de olika beteendestilarna som kommer öka din effektivitet som ledare.

Gruppen kommer vara begränsad till åtta till tolv deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveckla dig och ditt ledarskap med hjälp av DISK-modellen och färgspråket.

 • Du ska ha fått kunskap om ledarskapets grunder och olika ledarstilar
 • Du har fått förståelse för när styrkor i din ledarstil blir till svagheter
 • Du förstår nyanserna i olika beteende- kommunikationsstilar
 • Du är klar över vilken anpassning du behöver göra som ledare i att leda ditt team
 • Du har fått kunskap om effektiv konflikthantering utifrån beteenden och drivkrafter

 

Ur utbildningens innehåll

Ledarskapets grunder
Förmågan att lyssna
Självinsikt om egna beteenden
Verbala och icke verbala beteenden
Hantera stress
Medvetenhet om känslor
Dina styrkor och svagheter
DISK – ett färgspråk
Olika ledarstilar
– Utmärkande för respektive stil
– Samverkan för respektive stil
– Stress för respektive stil
– Att utveckla för respektive stil
Överblick av de olika ledarstilarna
Styrkor blir till svagheter för respektive ledarstil
Att förstå nyanser i de olika beteendestilarna
Lära sig förstå olika färgkombinationer
Samverkan mellan olika färger
Medarbetarskap
Att vara medarbetare i de olika färgerna
Att lära dig anpassa dig som ledare
Att leda team med olika färger
Att fastställa teamets karaktär
Motivation och drivkrafter
Sju olika drivkrafter
Konflikthanteringsstilar
Beteendestil och konflikthantering
Drivkrafter och konflikter
Samtalsmetodik
Lyhördhet
Flexibilitet
Öppen och rak kommunikation
Att stötta och utveckla olika stilar
Att coacha de olika stilarna

 

I kursmaterialet ingår DISK beteende- och drivkraftsanalys samt en DISK ledaranalys, en faktabok ”Ledarskap med färger”, ett övningshäfte samt lathundar för olika beteenden och drivkrafter.

 

Utbildningen lämpar sig väl både för dig som är ny som chef och för dig som har en längre erfarenhet av att leda människor men som är intresserad av att utveckla dig i DISK – färgspråket.

Utbildningen kan med gott resultat företagsanpassas och användas i syfte att arbeta med ledarutveckling inom organisationer och företag.

Föreläsning om att ”Leda med färger” är mycket efterfrågad till kickoffer, ledar- och avdelningskonferenser och utveckling av ledningsgrupper.

 

 

FAKTA OM KURSEN


Att leda med färger

 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
 • Plats: Stockholm
 • Pris:  15 750 kr

I kursmaterialet ingår DISK beteende- och drivkraftsanalys samt en DISK ledaranalys, en faktabok ”Ledarskap med färger”, ett övningshäfte samt lathundar för olika beteenden och drivkrafter.


KURSDATUM:

Företagsintern, kontakta oss


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


Rekommendera kursen till någon (mejl)