Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Lär dig ett nytt sätt att kommunicera och du kommer att nå nya resultat!

Kraftfullt ledarskap är en utbildning för dig som vill kunna kommunicera kraftfullt, nå fram med ditt budskap, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen, få människor med dig i tuffa situationer och motgångar samt leda din organisation till nya resultat.

Utbildningen är en vidareutveckling av den välkända och välrenommerade kursen LOPPan ”Ledarskap och Positiv Påverkan” som våra handledare har varit certifierade tränare för sedan 1995.

> Lyssna på Hillevi när hon berättar om utbildningen!

Den här utbildningen är för dig som

 • har en situation där du måste påverka andra för att kunna utföra ditt arbete
 • står inför stora utmaningar framåt och vart du skall leda din organisation och dina medarbetare
 • vill få din organisation och dina medarbetare att prestera utan stress
 • står inför ett nästa steg i din utveckling som ledare
 • vill bli skicklig i att hantera besvärliga personer, situationer och frågeställningar

Du kommer få lära dig

Inför kursen kommer du genomföra en analys som du och minst fem andra personer i din omgivning fyller i och som kommer ge dig en tydlig bild över vad det är som fungerar/inte fungerar med ditt sätt att kommunicera och påverka andra. Du kommer bli medveten om att det finns flertalet kommunikationsbeteenden som du överanvänder/underanvänder, felanvänder eller inte använder dig av alls.

I kursen kommer du få lära dig en ny modell för påverkan och hur du kan kommunicera kraftfullt med olika människor och i olika situationer. Du kommer under handledning få öva dig i att kommunicera utifrån påverkansmodellen och utöka din förmåga att använda olika påverkansstilar.

Du kommer få träna på de fem vanligaste påverkanssituationerna som du möter på en arbetsplats så som förhandlingssituationer, problemlösningssituationer, rådgivande och coachande situationer, ideinförsäljning och konsensussituationer. Du kommer även få träna på att använda en ”checklista” för bästa påverkansstil i en viss given påverkanssituation.

Du kommer ha med dig två situationer från din vardag som du får coaching i hur du skall lösa på ett kommunikativt sätt. För att ge dig största möjliga träning kommer du bli videofilmad och få hjälp med att analysera varför du uppnår eller inte uppnår de resultat du vill. Du kommer att träna nya effektivare sätt att kommunicera och du kommer skapa en egen utvecklingsplan som vi följer upp under ett års tid efter kursen.

Hur utbildningen går till

Inför kursen genomför du ett förarbete som består av en webbaserad 360 graders analys. Analysen besvaras av dig själv samt minst fem andra personer som du själv utser. Analyssvaren kommer användas under kursen för att ge dig maximal utveckling.

Utbildningen genomförs med max sex deltagare per handledare, utbildningsdagarna är intensiva och du kommer öva och träna mycket. Kursen innehåller både dag och kvällsövningar och därför har vi valt att förlägga kursen på internat. Det är en avancerad kurs i att kommunicera och påverka andra. Du kommer få genomföra rollspel som spelas in och återkopplas av handledaren samt träningsuppgifter i mindre och större grupper.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt,  både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Kursen syftar till att ge dig både teoretiska såväl som praktisk kunskap om kommunikation och påverkansbeteenden i syfte att utveckla dig till en kraftfull ledare.

I samråd med handledaren kommer du under kursen utveckla en personlig utvecklingsplan som syftar till att utveckla din kommunikationsförmåga och ditt ledarskap. För att säkerställa att du genomför din utvecklingsplan så kommer du under det kommande året efter kursen ha coachingsamtal med din handledare.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utveckla dig till en kraftfull ledare som genom kommunikation leder och påverkar din organisation på ett positivt sätt.

 • Du ska ha fått en tydlig bild av hur du leder och påverkar andra.
 • Du skall ha lärt dig hur du kan använda dig av olika kommunikations- och påverkansstilar för att leda enskilda individer och grupper.
 • Du skall uppleva en personligt styrka och trygghet i hur du kommunicerar i svåra situationer.
 • Du skall kunna tillhandahålla ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap för din organisation.

Ur utbildningens innehåll

Fyra olika kommunikations- och påverkansstilar
Kommunikationsbeteenden
Personlig genomgång av 360-analys
De fem vanligaste påverkanssituationerna
problemlösning
– konsensusbeslut
– förhandling
– införsäljning av ideer
– rådgivning/handledning/coaching
Konsten att frikoppla
Undvika beteenden
Aktivt/Medvetet lyssnande
Öppna frågor
Feedback
Återskapa kommunikation
Val av bästa kommunikationsstil
Stilstrategi
Analysverktyg för påverkan
Videofilmning av övningar med återkoppling
Träna in nya kommunikationsbeteenden
Coaching av eget praktikfall
Skriva en personlig utvecklingsplan

I kursen ingår uppföljande coachingsamtal med din handledare under ett års tid efter kursen för att säkerställa att du utvecklas och följer din utvecklingsplan.

Utbildningen vänder sig till dig om är ledare på alla nivåer som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap, projektledare som vill bli mer effektiva i sin kommunikation gentemot såväl projektmedlemmar, beställare och övriga intressenter, du som inte har chefsbefogenheter men som vill få bättre genomslag för dina idéer i organisationen och som söker efter nästa steg i din utveckling.

Vi rekommenderar kursen Effektivare samarbete och kommunikation eller motsvarande beteende- eller kommunikationsanalyskurs innan denna kurs. I Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap rekommenderar vi denna kurs som nummer två.

 

FAKTA OM KURSEN


Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

 • Ledare: Hillevi Cederberg och Carl-Johan Wägner
 • Längd: 3 dagar
 • Plats: Kursgård i Stockholm
 • Pris: 26 500 kr exkl kost & logi
 • Lunch och fika ingår


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


Rekommendera kursen till någon (mejl)


Vad deltagare har sagt om kursen


”Jag kommer ändra mitt förhållningssätt, ta ett steg tillbaka och lyssna.”
Process Manager på Folksam

”Jag har blivit bättre på att kommunicera med olika personer och grupper. Fått en större tydlighet!”
Funktionsansvarig för Soldatsystem på Försvarets Materielverk

”Ökad insikt i mitt ledarskap och verktyg för att kunna utvecklas vidare.”
Butikschef på Systembolaget


Vad deltagare har sagt om kursledarna


”Mycket kompetenta kursledare.”
– Senior Scientist at Aztra Zeneca

”Skapade en vänlig stämning och tillåtande atmosfär!”
– Systemansvarig Göteborgs stad

”Lärarna var fantastiska!”
– Konsult på Evry