Jobba hjärnsmart

Bli lugnare, smartare och effektivare!

Få verktygen för att kunna navigera framgångsrikt igenom din arbetsdag och mot slutet av dagen uppleva att du fortfarande är full av energi och lust!

> Lyssna på Hillevi när hon berättar om utbildningen!

Den här utbildningen är för dig som

 • vill kunna leda och styra ditt arbete med en hög effektivitet.
 • behöver utöka kunskapen om hur du använder dina arbetsverktyg.
 • behöver skapa strukturer för att hantera din arbetssituation.
 • har mer mail att hantera än du hinner med.
 • vill uppleva ett större lugn och mer tillfredställelse i vardagen.

Du kommer få lära dig

I utbildningen kommer få lära dig hur du kan skapa, strukturera och planera ditt arbete på ett sätt som leder till ökad effektivitet och större tillfredställelse för dig i din vardag.

Du kommer få lära dig, samt få öva och arbeta praktiskt med de tre viktigaste verktygen för att ha en hög personlig effektivitet som är kalendern där du kommer få kunskap om lång- och kortsiktig planering, listor för att strukturera och stödja dig i det dagliga arbetet med allt du behöver komma ihåg och mail där du kommer lära dig hur du kan vara effektiv att arbeta med dem samt hur du har en tom inbox varje dag.

I kursen får du lära dig om prioritering, sätta upp genomförbara mål, sluta skjuta upp saker, göra kraftfulla val, problemlösning, hålla fokus, agera proaktivt, att vara effektiv själv och att vara effektiv med andra samt vikten av reflektion och du kommer få lära dig om den i världen mest kända modellen för självledarskap av Stephen R Covey.

Du kommer få ta del av den senaste hjärnforskningen och förstå vikten att jobba på ett hjärnsmart sätt. Ett sätt där du samarbetar med din hjärna istället för motarbetar den. Du kommer få veta varför hjärnan blir så ansträngd av stress och varför det är svårt att ändra beteendemönster samt hur du kan få ut mesta möjliga av dina mentala resurser.

Du kommer få kunskap om hur koncentration och uppmärksamhet kan bidra till en positiv förändring i hjärnan. vad som bidrar till energi, effektivitet och produktivitet i arbetet. Du kommer även bli medveten om hur du kan förändra ditt eget arbetssätt och kulturen på din arbetsplats för att bidra till detta.

Du kommer få lära dig hur du planerar din arbetstid på bästa sätt både för dig själv och för dig organisation som kommer underlätta din vardag och du kommer öka din förmåga att producera nya resultat.

Hur utbildningen går till

Du kommer i början av kursen få genomföra en självskattande analys om hur effektiv du är med ditt sätt att arbeta. Tillsammans med kursledaren kommer du välja vilka områden som är viktigast för dig att utveckla under kursen.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare. Din kursledare kommer finnas tillgänglig för att ge dig personlig coaching och handledning under de kurspass som du jobbar självständigt.

Du kommer ha tid till eget arbete för att göra din femveckorsplanering, förbereda nästkommande vecka, skapa de listor du behöver samt komma ikapp med dina mail så att din inbox är tom.

Utbildningen följs upp via mail med veckovisa tips och instruktioner. För dig som önskar finns möjlighet att få personlig coaching i att fortsätta utveckla dig inom området.

Utbildningens syfte och mål

Kursen har till syfte att ge dig kunskap om hur du kan skapa, styra och leda dig själv och ditt arbete. Att du utvecklar smartare sätt att arbeta, ökar din effektivitet inom områden som är viktiga för dig samt upplever ett större lugn i vardagen.

 • Du skall ha fått den senaste kunskapen om hjärnan och hur du arbeta tillsammans med din hjärna.
 • Du skall ha fått kunskap och verktyg för att öka din personliga effektivitet.
 • Du skall ha din kalender planerad fem veckor framåt och nästa vecka väl förberedd.
 • Du skall ha listor för allt du behöver göra.
 • Du skall ha en tom inbox.

Ur utbildningens innehåll

Effektivitet
Prestationstriangeln
Sju goda vanor – Stephen R Covey
Kunskap om hjärnan
Hjärnsmart arbetssätt
Sju sätt att spara energi
Att hålla fokus
Reaktivt/proaktivt förhållningssätt
Stress
Kognitiv träning
Att sätta mål
Arbetsområden/Roller
Samla in
Strukturera
Komma ihåg
Listor
Viktigt – Bråttom
Prioritering
Att göra kraftfulla val
Goda Rutiner
Att skjuta upp
Surdegar, hur få dem gjorda
Kalenderkunskap
Långsiktig planering
Kortsiktig planering
Att spara och arkivera
Att kunna sina verktyg
Reflektion
Jobba effektivt med mail

Vi använder oss boken ”Hjärnan på jobbet” av David Rock, forskare och världsledare inom sitt område. Grundare av Neuroscience Leadership Institute.

Utbildningen vänder sig till dig som har till uppgift att själv planera din arbetstid på bästa sätt. Utbildningen vänder sig också till dig som har till arbetsuppgift att arbetsleda andra människor. Utbildningen passar bra för team som vill bli effektivare tillsammans och kan genomföras som företagsintern utbildning vid kickoffer, ledarkonferenser, avdelningskonferenser eller säljkonferenser.

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i utbildningen.

Se även seminariet ”Jobba hjärnsmart” som är en tvåtimmars föreläsning.

Det finns även en påbyggnad på kursen i form av en e-utbildning så att du kan fortsätta utveckla ett hjärnsmart arbetssätt.

 

FAKTA OM KURSEN

Jobba hjärnsmart finns som kurs och som seminarium


Jobba hjärnsmart – en kurs i personlig effektivitet

 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
 • Plats: Stockholm
 • Pris: 12 650 kr
 • Uppföljning: Två coachingtillfällen


KURSDATUM 2020:

Kursstarter hittar du på Utbildning.se

Kontakt oss för företagsanpassad kurs


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


För dig som ha gått kursen kan du ladda ner ett veckoblad här


Rekommendera kursen till någon (mejl)


Vad deltagare har sagt om kursen


”Bra konkreta insikter och tips på hur man blir effektivare och lugnare både på jobbet och privat”
Distriktschef Caverion Sverige

”Väldigt intressant och höra om hur hjärnan fungerar och vilka strukturer den behöver”
Systemtekniker Regeringkansliet

”Jag har blivit bättre på att planera och prioritera, och lära mig att säga nej!”
Projektledare Tieto


Vad deltagare har sagt om kursledaren


”Inspirerande påläst. Brinner för ämnet. Kul!”
Affärsområdeschef AJ produkter

”Bra och behaglig att lyssna på. Mycket intressant! Kändes välutbildad med många referenser.”
VD assistent och Koordinator Örebro Universitet

”Hillevi var mycket duktig!”
Teamleader på Jordbruksverket