Effektivare kommunikation och samarbete

Bli framgångsrik med din kommunikation!

Goda relationer skapar goda samarbeten! Nyckeln är kommunikation och din förmåga att använda dig av ett flexibelt sätt att kommunicera med andra. Du kommer få andra att känna sig motiverade och vilja samarbeta med dig. Du kommer uppleva att du lyckas!

> Lyssna på Hillevi när hon berättar om utbildningen och vad du kan få ut!

Den här utbildningen är för dig som

 • vill lära dig mer om ditt eget beteende, kommunikativa styrkor och svagheter.
 • vill kunna identifiera andras beteenden och kommunicera framgångsrikt med alla.
 • vill lära dig om DISK-modellen och hur du kan använda den i vardagen.
 • i ditt arbete är beroende av att samarbetet med andra fungerar för att du ska lyckas.
 • vill förstå mekanismen bakom stress och hur du kan minska den för dig själv och för andra.
 • undrar vad det är som är din drivkraft och vad som motiverar dig.

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få lära dig hur du kommunicerar på ett mer flexibelt sätt med andra för att uppnå bästa resultat och samarbete. Du kommer få lära dig om dina egna beteenden, vilka kommunikationsstilar du använder när du kommunicerar med andra, dina styrkor och svagheter och hur ditt sätt att kommunikation kan uppfattas av andra.

Med hjälp av DISK-modellen kommer du lära dig att identifiera andra människors beteenden och kommunikationsstilar. Du kommer få lära dig om deras styrkor och svagheter och vad de behöver för att ert samarbete skall fungera på bästa sätt.

Människor med olika kommunikationsstilar beter sig olika i stressade situationer. Du kommer lära dig hur du kommunicerar med de olika stilarna för att minska stressen och öka effektiviteten. Du kommer öka din självkännedom om bli medveten om vad som stressar dig och du vad du behöver för att inte bli stressad av andra.

Bakom beteenden och kommunikationsstilar ligger det mänskliga drivkrafter som driver och motiverar oss. Du kommer i kursen få lära dig om dina specifika drivkrafter och vad du behöver för att känna dig motiverad. Du kommer också få lära dig identifiera andras drivkrafter och vad du kan ge dem för att de skall känna sig motiverade.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få göra en DISK-beteendeanalys som analyserar dina beteenden med fokus på kommunikation. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Analysen samt en personlig återkoppling av din handledare får du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer din handledare presentera olika teorier och modeller för dig som visar på vad som händer och hur kommunikation mellan människor fungerar. Utifrån de modellerna kommer du få reflektera över dina egna beteenden och öka din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt, både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Du kommer ha lättare att kunna förstå och samarbeta med andra och det kommer leda till en ökad effektivitet.

Gruppen kommer vara begränsad till åtta till tolv deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveckla din förmåga att kommunicera med en hög flexibilitet  och därigenom öka din förmåga att samverka och samarbeta med andra.

 • Du skall vara klar över din egen kommunikationsstil, dess styrkor och svagheter.
 • Du skall kunna identifiera andras kommunikationsstilar och hur du kommunicerar med dem.
 • Du skall kunna använda dig av verktyget DISK i mötet med andra människor.
 • Du har fått kunskap om hur olika beteendestilar reagerar vid stress hur du gör för att sänka stressen hos dig själv och andra.
 • Du känner till dina fyra starkaste drivkrafter och vad som motiverar dig och andra.

Ur utbildningens innehåll

DISK (DISC) beteendeanalys
Kommunikationsbeteenden
Självinsikt om egna beteenden
Verbala och icke verbala beteenden
Reaktiv och Proaktiv kommunikation
Grundläggande kommunikationsteori
Fyra kommunikationsstilar
Färgspråket
Dina styrkor och svagheter
Styrkor och svagheter hos olika stilar
Identifiera olika stilar
Hur olika stilar beter sig vid stress
Sänka stressen hos dig själv och andra
Konfliktlösning
Samtalsmetodik
Lyhördhet
Att lyssna aktivt och medvetet
Öppen och rak kommunikation
Flexibilitet
De sju drivkrafterna
Vad du behöver för att vara motiverad
Vad motiverar andra
Att stötta och utveckla andra
Att coacha de olika stilarna
Feedback

I kursmaterialet ingår DISK beteendeanalys samt drivkraftsanalys. Faktabok om DISK-modellen, övningshäfte samt ”lathundar” för olika beteenden och drivkrafter.

Utbildningen lämpar sig väl för dig som är ny som chef. Den kan med gott resultat företagsanpassas och användas i syfte att utveckla olika arbetsgruppers förmåga att samarbeta. Föreläsning om DISK-modellen användas med fördel vid kickoffer, ledar- avdelningskonferenser eller säljevent.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i utbildningen.

 

FAKTA OM KURSEN


Effektivare kommunikation och samarbete

 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 750 kr

DISK- och Drivkraftsanalys samt faktabok och faktakort ingår.


 • Kursen får av deltagarna genomgående högsta betyg!


KURSDATUM 2020:

28-29 Okt

4-5 Dec


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


Rekommendera kursen till någon (mejl)


Vad deltagare har sagt om kursen


Fått en ökad medvetenhet om hur jag uppfattas av andra.”
IT-Projektledare på Arbetsförmedlingen

”Jag kommer kunna möta upp och förstå mina kollegor på ett bättre sätt.”
VD Två Grävare

”Från att ha lärt mig om ”färgerna” förut så fick jag nu förståelse för hur det fungerar och vad jag kan göra utav det.”
Verksamhetsanalytiker på Evry


Vad deltagare har sagt om handledaren


Kompetent, behaglig och lättsam att lyssna på.”
Process Manager Volvo

”Mycket bra, trevlig och rolig som lärare.”
Projektledare på SEB

”Läraren var fantastisk!”
IT konsult på Evry