Coachande ledarskap

Utveckla medarbetarna till deras fulla potential och skapa mer lönsamma verksamheter!

Det här är kursen för dig som kommit till insikt om att ledarskap handlar om att utveckla dina medarbetare till att ta ett helhetsansvar, agera självständigt och tänka lösningsorienterat samtidigt som de trivs med sin arbetssituation, sin arbetsplats och med dig som chef.

> Lyssna på Hillevi när hon berättar om utbildningen!

Den här utbildningen är för dig som

 • vill ta ditt ledarskap till en ny nivå genom att vara en coachande ledare.
 • vill få både din verksamhet och dina medarbetare att växa.
 • vill bli effektivare med din kommunikation.
 • vill få kunskap om det coachande ledarskapet och hur du genomför det i praktiken.
 • vill skapa en kultur där människor agerar självständigt och tar ansvar.

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du får lära dig grunderna för att kunna utöva ett coachande ledarskap. Du kommer få lära om och öva på att genomföra coachande samtal utifrån GROW-modellen samt hur du använder dig av ”aktivt/medvetet lyssnande” samt ”öppna frågor” för att lyckas med din coaching.

Du kommer få lära dig hur du kan använda dig av DISC-modellen för att kunna möta varje individ på bästa sätt samt StrengthsFinder för att utveckla varje medarbetares styrkor och potential. Du kommer få lära dig att ge effektiv feedback som utvecklar individen och du kommer lära dig hur du coachar såväl individer som grupper.

Du kommer få kunskap om hur du coachar utifrån ett hjärnperspektiv och med den nya SCARF-modellen förstå hur olika stressfaktorer påverkar. Du kommer lära dig om vilka hinder du troligen kommer möta och hur du tar dig förbi dem samt vad du ska göra när coaching inte fungerar och hur du löser konflikter som uppstår.

Du kommer få arbeta med ditt eget ledarskap, dina värderingar och vad det innebär för dig att ha ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Du kommer få utveckla dig själv och dina styrkor som ledare utifrån StrengthsFinder och bli medveten om vilka styrkor som just du har och som du kan bygga vidare på i ditt ledarskap.

Du kommer få lära dig hur du kan använda andra verktyg som till exempel DISC, IDI, Myers-Briggs, Human Element, Enneagram och StrengthsFinder i din coaching.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få genomföra en självskattande analys vid namn Strengthsfinder som ger dig kunskap om den unika kombination av styrkor som just du har att lita till i ditt ledarskap. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Under kursdagarna kommer du få en personlig återkoppling på dina analyssvar och en fördjupning i dina fem främsta styrkor som ledare.

Under utbildningen kommer du att få öva mycket praktiskt och vi varvar det med användbara teorier om det coachande ledarskapet. Du kommer få tid till att diskutera samt reflektera över dina styrkor och beteenden som ledare både själv och tillsammans med andra och du kommer öka din självinsikt om dig som en coachande ledare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt, både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Du kommer ha lättare att kunna förstå och samarbeta med andra och det kommer leda till en ökad effektivitet.

Gruppen kommer vara begränsad till sex deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utveckla dig till en coachande ledare. En ledare som får människor att växa, ta ledarskap och bidra till verksamheten.

 • Du kommer få träna dig i att genomföra coachande samtal enligt GROW-modellen.
 • Du kommer att kunna coacha från ett hjärnperspektiv samt använda SCARF-modellen.
 • Du kommer lära dig att ge feedback på ett sätt som leder till förändrade beteenden och utveckling hos andra.
 • Du kommer lära dig hur du coachar individer och grupper på ett lösningsorienterat sätt.
 • Du kommer få ökad självkännedom och trygghet i din roll som coachande ledare.

Ur utbildningens innehåll

Coaching som förhållningssätt i ledarskapet
Coachingens 4 grundstenar
Coacha individer och grupper
Chef/ledare/coach? Vad är skillnaden?
Roller och Ansvar
Samtalsmetodik
Frågeteknik
Att lyssna medvetet och aktivt
Att återskapa kommunikation
GROW-modellen för ett coachande samtal
Övning i att genomföra coachande samtal
”StrengthsFinder” ett verktyg för att identifiera andras styrkor
Att coacha andras styrkor
SCARF-modellen, ett hjärnperspektiv på stress
Coacha utifrån kunskap om hjärnan
Drivkrafter och motivationsfaktorer kopplat till coaching
Att jobba med positiv förstärkning
Feedback som ger förändrat i beteende
Övning i att ge olika sorters feedback
Att få andra att växa utanför sin bekvämlighetszon
Tydlig kommunikation
Att sätta mål och följa upp
Överenskomna spelregler – en bra grund
Vad gör du när din coaching inte fungerar?
Hantera missnöjda medarbetare
Coacha i konfliktsituationer
Öva att coacha i konflikter
Återkoppling från kursledare i samtliga övningsmoment
Att skapa en kultur för coaching
Utmaningar och fallgropar

Kursen vänder sig till chefer, ledare, projektledare, teamledare, gruppledare eller andra speciallistroller som leder andra människor och som vill jobba med att vägleda andra att se sina egna lösningar och möjligheter. Kan också rekommenderas de som i sin roll arbetar konsultativt.

Vi rekommenderar kursen Effektivare kommunikation och samarbete eller motsvarande beteende-  eller kommunikationsanalyskurs innan denna kurs. Utbildningen Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan ger dig också en bra grund för att utöva ett coachande ledarskap.

Utbildningen kan med gott resultat företagsanpassas. Kortare inspirationsföreläsningar om 2-3 timmar kan ges på team- eller nätverksträffar. Det är bra om du har arbetsledande erfarenhet. För dig som vill utbilda dig till en kommunikativ ledare så rekommenderar vi den här utbildningen som steg tre.  

 

FAKTA OM KURSEN


Coachande Ledarskap

 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
 • Plats: Stockholm
 • Pris: 21 500 kr


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


Rekommendera kursen till någon (mejl)


Vad deltagare har sagt om kursen


”Kursen är direkt applicerbar i min yrkesroll.”
Distriktschef på Gotlands Energi

”Jag har fått verktyg att aktiv använda när jag coachar mitt team.”
Försäljningsansvarig Volvo Lastbilar

”Många nya insikter att ta med som jag kan använda i mitt dagliga arbete.”
Chef på H&M


Vad deltagare har sagt om kursledaren


”Fantastisk! Mycket kompetent!”
Projektledare i Lean på Xylem Inc Stockholm

”Så skönt att slippa PowerPoint. Det kändes mer som ett samtal än en föreläsning. Kanon!”
Chef på Transportstyrelsen

”Skulle gärna gå fler kurser med Hillevi som kursledare!”
HR Utbildningsansvarig på Caverion