Att sälja med färger

Konkreta verktyg som leder till bättre affärer!

Din framgång som säljare handlar om din kunskap om försäljningens olika faser, människokännedom och människors köpbeteenden. Allt därefter är management, att kunna planera för framgång och agera för framgång för att sedan fira dina segrar!

 

Den här utbildningen är för dig som

 • vill utveckla dig i din roll som säljare och bli bättre på att sälja.
 • vill förstå vilka framgångsbeteenden och styrkor som är unika för dig.
 • vill förstå och kunna läsa av vilka olika faser kunden går igenom i en köpprocess.
 • vill bli effektiv på att sälja till alla människor.
 • vill lära dig tolka olika människors köpbeteenden.
 • vill lära dig hur du kommer till avslut och får affären.

Du kommer få lära dig

I kursen kommer du få ära dig om de fyra olika beteendestilarna. Du kommer få lära dig att tolka och identifiera mänskligt beteende. Du kommer få lära dig om andra stilars behov och förväntningar samt hur du på ett flexibelt och anpassat sätt, utifrån din egen stil, ska agera för att sänka relationsspänningen och öka samarbetet med kunden och komma till avslut i säljprocessen.

Du kommer få lära dig en modell för säljprocess som ligger till grund för en lyckad försäljning. Säljprocessmodellen består av fem faser: förberedelsefasen, kontaktsfasen, behovsfasen, presentationsfasen och avslutningsfasen. Under kursdagarna kommer du praktiskt få öva hur du ska agera i de olika faserna med olika kunder.

Du kommer få lära dig om vanliga fallgropar som säljare, vilka ”säljstopp” just du har och hur du kan ta dig förbi dem och bli mer effektiv. Du kommer också ha gjort en plan för hur du skall jobba vidare efter kursen för att öka din effektivitet som säljare.

Hur utbildningen går till

Du kommer inför utbildningen få göra en DISK-beteendeanalys som analyserar dina beteenden med fokus på hur du påverkar andra i en säljsituation. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Analysen samt en personlig återkoppling av din handledare får du under utbildningen.

Under utbildningsdagarna kommer din kursledare presentera olika teorier och modeller för dig som visar på vad som händer i en sälj/köpprocess och hur olika beteendestilar fungerar. Utifrån modellerna kommer du få reflektera över dina egna beteenden och öka din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt. Du kommer under utbildningsdagarna få jobba praktiskt med säljprocessens fem olika faser. Du kommer göra en utvecklingsplan och en struktur för hur du ska jobba vidare med din försäljning efter kursens slut för att öka din effektivitet.

Gruppen kommer vara begränsad till tolv deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveckla dig som säljare att möta olika kunders behov på ett flexibelt och anpassat sätt samt träna dig att vara effektiv i säljprocessens olika faser.

 • Du ska förstå din egen beteendestil och hur den påverkar dina kunder.
 • Du ska kunna identifiera kundernas beteendestilar.
 • Du ska förstå varje stils behov och förväntningar i en säljprocess.
 • Du ska veta hur du anpassar din säljstil till olika kunders behov.
 • Du ska kunna arbeta strukturerat och effektivt genom säljprocessens olika faser.

Ur utbildningens innehåll

Beteendestilarnas dimensioner
Att förstå olika kunders behov
Att förstå och tolka mänskligt beteende
Hur den egna beteendestilen påverkar säljprocessen
Effektivare försäljning
Tolka beteenden
Medvetet lyssnande
Beteendestil och köpbeteenden
Olika drivkrafter
Köpsignaler
Lyssna för affären
Relationsspänning
Olika beteendestilars förväntningar och behov
Hur tillämpa flexibilitet
Säljprocessens olika faser
Förberedelsefasen
Kontaktsfasen
Behovsfasen
Presentationsfasen
Avslutningsfasen
Strategier för flexibilitet
Säljprocessens olika faser
Övningar för mer flexibelt beteende
Bygga förtroende med olika beteendestilar
Minska relationsspänning och förbättra samarbete

I kursmaterialet ingår en DISK-beteendeanalys, Drivkraftsanalys samt boken ”Att sälja med färger” samt lathundar för olika beteenden och drivkrafter.

Utbildningen är en grundutbildning i försäljning och kan med fördel byggas på med kursen Rådgivande Försäljning. Kursen vänder sig till säljare men också dig med ansvar för en grupp säljare eller personal med säljande funktioner.

Kursen kan med fördel företagsanpassas för dig och dina säljare eller ges som kortare föreläsningar vid säljkonferenser, avdelningsträffar eller kickoffer.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i utbildningen.

 

FAKTA OM KURSEN


Att sälja med färger

 • Ledare: Hillevi Cederberg
 • Längd: 2 dagar
 • Plats: Stockholm
 • Pris:  14 750 kr

Kursen inkluderar en DISK- och drivkraftsanalys samt en faktabok om att sälja med färger.


KURSDATUM:

Företagsintern, kontakta oss


Högerklicka på knappen och välj vart du vill ladda ner pdfen. Vanligt klick visar pdfen i ett nytt fönster.


Anmälan

Vid anmälan av annan person


Rekommendera kursen till någon (mejl)


Vad deltagarna har sagt om kursen


”Jag och mina teammedlemmar har fått lära oss ett gemensamt verktyg och språk och jag kommer lättare kunna coacha dem till att vara framgångsrika.”
Head of Medical Marketing på Convatec

”Ökad medvetenhet om mig själv, hur jag uppfattas av andra och hur jag kan ”nå” andra.”
Försäljningschef på PlantVision

”Jag lyssnar mer på kunden, går mindre i reaktion och är mer proaktiv.”
Försäljare på Volvo Financial Services


Vad deltagarna har sagt om kursledaren


”Mycket kompetent kursledare som lyckas fånga allas behov.”
Butikschef på Systembolaget

”Lyckas med humor – och bra historier om försäljning – få fram budskapet!”
Teamleader på DanskeBank

”Duktig pedagog, lyckades få mig lyssna en hel dag utan att tappa fokus!”
Säljare på GE HealthCare

”Kompetent, behaglig och lättsam att lyssna på.”
Process Manager Volvo

”Mycket bra, trevlig och rolig som lärare.”
Projektledare på SEB

”Läraren var fantastisk!”
IT konsult på Evry