Här kan du läsa en kortare presentation om våra utbildningar, seminarier och föreläsningar. Vårt mycket omtyckta Diplomprogram i kommunikativt ledarskap består av tre utbildningar har vi märkt ut så att du enkelt kan hitta dem.

Du ser också vilka utbildningar som är öppna för att anmäla sig till samt vilka vi rekommenderar att företagsanpassa. När du hittar vad du söker så klicka vidare för mer information. Har du frågor så får du gärna kontakta oss!


Diplomprogrammet Kommunikativt ledarskap

Vi vet att vad helst du vill kunna åstadkomma så är din förmåga att kommunicera med andra helt avgörande och därför har vi under 20 års tid utvecklat vårt unika ledarskapsprogram som fokuserar på att göra dig framgångsrik i konsten att med gott resultat kunna samtala med vem som helst, i vilken situation som helst.


Effektivare kommunikation och samarbete

Ett gott ledarskap börjar alltid med förmågan att effektivt kunna kommunicera med andra människor. En god kommunikation stärker relationer, ökar samarbetet och är grunden för att uppnå reslutat tillsammans. Det skapar också trygga arbetsplatser, lyckade projekt, öppenhet och ärlighet och minskad stress. I vår utbilding kommer du lära dig hur du skapar förtroende och får förtroende tillbaka, förstår mänskliga stressbeteenden och vad du kan göra för att minska dessa samt förståelse för hur du själv uppfattas och hur du kommunicerar med andra på bästa sätt.


Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskap når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. Utbildningen är en vidareutveckling av den välkända och välrenommerade kursen LOPPan ”Ledarskap och Positiv Påverkan


Coachande ledarskap

För dig som vill utveckla ett coachande ledarskap, utveckla medarbetare till deras fulla potential och skapa mer lönsamma verksamheter! Coachande ledarskap är ett förhållningssätt som går att likna vid uttrycket ”Ge människorna fisk och de är mätta för en dag, lär dem fiska och de är mätta för livet”.


Presentationsteknik

I vår utbildning Presentationsteknik får du träna praktiskt på att förbereda och genomföra framgångsrika presentationer, hålla den röda tråden, bygga strukturer för olika typer av presentationssituationer, jobba med kroppsspråk, få återkoppling av kursledaren samt lära dig handfasta tekniker som hjälper dig vända nervositet till något positivt.


Jobba hjärnsmart

Jobba hjärnsmart och bli lugnare, smartare och effektivare! En ny och annorlunda kurs i personlig effektivet! I den här utbildningen kommer du få ta del av den senaste forskningen om hur hjärnan fungerar och om hur du kan lära dig nya sätt att arbeta på som fungerar både för dig och din hjärna. Du kommer uppleva mindre stress, ökad produktivitet och ha mer energi och kraft över till annat.


Att sälja med färger

Konkreta verktyg som leder till bättre affärer! Goda relationer skapar goda samarbeten! Nyckeln är kommunikation och din förmåga att använda dig av ett flexibelt sätt att kommunicera med andra. Du kommer få andra att känna sig motiverade och vilja samarbeta med dig. Du kommer uppleva att du lyckas!


Leda med färger

Konsten att kunna locka fram det bästa ur varje enskild medarbetare och att nyttja olikheterna i ditt team. Att öka din förståelse för hur du kan bemöta olika människor på olika sätt för att vinna deras förtroende. Att skapa team som snabbt och innovativt löser problem.


VÅRA SEMINARIEPAKET


Vi gör paketeringar av seminarier som passar just dina behov för dig som tex har ett konsultteam, vill kompetensutveckla ditt arbetslag eller vill ge ditt projektteam en extra skjuts.

Tema 1: Personligt ledarskap – att leda och styra sig själv

Tre seminarier som tar upp personligt ledarskap, att vara proaktiv, personlig effektivitet och hur ta eget ansvar för sin stress.

Tema 2: Kommunikation och samarbete

Tre seminarier som tar upp kommunikationsstilar , stressbeteenden, konfliktlösning och aktivt lyssnande.

Tema 3: Konsultrollen

Fyra seminarier som jobbar med vad det tar att vara riktigt skarp i konsultrollen. Relationen till mitt eget företag, min kund och svårigheten med att vara en i gruppen och samtidigt inte. Affärsfokus, merförsäljning och professionalism.