Kursen vänder sig till chefer, ledare, projektledare, teamledare, gruppledare eller andra speciallistroller som leder andra människor och vill jobba med att vägleda andra att se sina egna lösningar och möjligheter. Kan också rekommenderas de som i sin roll arbetar konsultativt.

Vi rekommenderar kursen Effektivare kommunikation och Samarbete (eller motsvarande Beteende- Kommunikationsanalys kurs) innan denna kurs.
Utbildningen Kraftfullt ledarskap och Positiv Påverkan ger dig också en bra grund för att utöva ett coachande ledarskap.