Att erbjuda ett seminarium till ditt företag, dina medarbetare eller kunder har många värdefulla effekter. Det är ett lättsamt sätt att skapa en positiv upplevelse med minimal insats för både dig som arrangör och för de som deltar. Det är också ett effektiv sätt att jobba med kontinuerlig kompetensutveckling av dina medarbetare. Deltagarna får på ett lättsamt sätt tillgång till ny kunskap inom viktiga ämnen.

När du väljer en seminarieform så får också alla i företaget samma kunskap samtidigt vilket skapar ett tillfälle för dialoger medarbetare emellan som annars inte skulle ha hänt och som i sin tur skapar tillfällen till nya möten medarbetare emellan och öppnar upp för fördjupade relationer inom företaget på ett mycket enkelt och effektivt sätt.

Du kan använda dig av ett seminarium på t.ex. kickoffen, konsultteamets månadsträffar, företagskonferensen, avdelningsmötet / teammötet, kundmöten, under en arbetsdag för att ”boosta” personalen.

Vi har lång erfarenhet och en bred kunskap som vi använder oss av för att skapa ett seminarium som passar just dina behov. Hillevi som leder seminarierna har 20 års erfarenhet med över 4000 timmar och 100 000 deltagare och är en av Sveriges skickligaste seminarieledare / föredragshållare.

Seminariet Att jobba hjärnsmart – bli mer effektiv!

Ett kul inspirerade seminarium som tar upp det sista inom hjärnforskningen och hur vi kan använda den nya kunskapen för att höja effektiviteten och minska på stressen.
Vi kommer tala om hur du kan behålla ditt lugn i motgångar och stressade situationer, hur du gör de mest fördelaktiga prioriteringarna, ökar förmågan att behålla fokus, förenklar val, ökar din kreativitet, får undan dina ”surdegar”och hur du håller stressnivåerna på en lagom nivå för att kunna göra ett bra jobb. Framför allt allt kommer du förstå hur du skall prioritera, organisera och agera på ett sätt som fungerar för din hjärna.

 

Att jobba hjärnsmart som seminarium. Kontakta oss för info och bokning.

Våra Seminariepaket

Vi gör paketeringar av seminarier som passar just dina behov för dig som tex har ett konsultteam, vill kompetensutveckla ditt arbetslag eller vill ge ditt projektteam en extra skjuts.

Tema 1: Personligt ledarskap – att leda och styra sig själv

Tre seminarier som tar upp personligt ledarskap, att vara proaktiv, personlig effektivitet och hur ta eget ansvar för sin stress.

Tema 2: Kommunikation och samarbete

Tre seminarier som tar upp kommunikationsstilar , stressbeteenden, konfliktlösning och aktivt lyssnande.

Tema 3: Konsultrollen

Fyra seminarier som jobbar med vad det tar att vara riktigt skarp i konsultrollen. Relationen till mitt eget företag, min kund och svårigheten med att vara en i gruppen och samtidigt inte. Affärsfokus, merförsäljning och professionalism.

 


TEMA 1

Tre seminarier


TEMA 2

Tre seminarier


TEMA 3

Fyra seminarier