Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Image

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskapet når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. En fortsättning av den populära ”Ledarskap och Positiv Påverkan” även kallad ”Loppan”.

> Läs mer om kursen <

Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskapet når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. En fortsättning av den populära ”Ledarskap och Positiv Påverkan” även kallad ”Loppan”.

> Läs mer om kursen <

Kursledare Hillevi Cederberg


Fakta om kursen