Effektivare kommunikation och samarbete

Image

Du får kunskap om din egen kommunikationsstil, andras kommunikationsstilar samt vad du kan göra för att skapa en effektiv kommunikation tillsammans med andra. Du kommer få kunskap om olika stressbeteenden och hur du kommunicerar för att minska stress hos andra.

> Läs mer om kursen <

Effektivare kommunikation och samarbete

Du får kunskap om din egen kommunikationsstil, andras kommunikationsstilar samt vad du kan göra för att skapa en effektiv kommunikation tillsammans med andra. Du kommer få kunskap om olika stressbeteenden och hur du kommunicerar för att minska stress hos andra.

> Läs mer om kursen <

Kursledare Hillevi Cederberg


Fakta om kursen