I den här utbildningen kommer du få kunskap om din personliga säljstil samt dess styrkor och svagheter. Inför utbildningen genomför du en DISC beteendeanalys. Du kommer få lära dig att känna igen din egen säljstil samt träna dig i att identifiera dina kunders beteendestil och de olika köpbeteenden som hänger starkt samman med deras stil.

Du kommer få kunskap om de fem olika stegen i säljprocessen samt lära dig vad som är viktigt att lyssna till och bemöta i de olika stegen hos de olika stilarna.
Du får göra en egen utvecklingsplan som vi efter kursen följer upp med två coachingsamtal.

Kursen finns som halv- eller heldagskurs men även som tvådagars kurs och kan med fördel företagsanpassas till just ditt säljteam och under kursen jobba med de pågående kund/säljarbetet i företaget.

Läs mer om utbildningen här