Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt – att tala och lyssna och påverka.

Vi ger inga snabba svar utan tillhandahåller träning och utveckling där individen själv får möjlighet att hitta vad som fungerar och själv får komma till insikt.

Ekerö Utbildning utvecklar specialiserade program för att möta företag och organisationers behov av ledare som är skickliga kommunikatörer och tillhandahåller ett kommunikativt ledarskap. Ekerö Utbildning AB startades av Hillevi Cederberg år 2000.


Hillevi utbildar, föreläser och ger personlig handledning och coaching inom personligt ledarskap, ledar-kommunikationsstilar, coachande ledarskap, personlig effektivitet samt konflikthantering. Hon är också författare till utbildningen ”Kraftfullt Ledarskap genom Positiv Påverkan”, en påbyggnadsutbildning efter genomförda beteende/DISC-analyser.

 

Hon är certifierad för att genomföra DISC baserade beteendeanalyser, teamutvecklingsanalyser, kommunikationsanalyser, 360 ledar/säljanalyser, drivkraftsanalyser m.fl.

Hillevi är utbildad inom pedagogik och har 30 års erfarenhet av att utbilda människor. Hon har stor erfarenhet av att utbilda såväl grupper som individer från både offentlig- och privat sektor. Hon har också varit verksam som chef och VD och haft flertalet styrelseuppdrag.

Ring för kontakt och information 08-37 77 82

info@ekeroutbildning.se

Ekerö Utbildning AB Box 48 178 21 Ekerö