Vi erbjuder utbildningar som fokuserar på att öka din förmåga att kommunicera i det personliga mötet med andra och i mötet med andra i grupp.

Diplomprogrammet Kommunikativt Ledarskap

Vi vet att vad helst du vill kunna åstadkomma så är din förmåga att kommunicera med andra helt avgörande och därför har vi under 20 år utvecklat ett vårt unika ledarskapsprogram ”Diplomprogrammet Kommunikativt Ledarskap” som fokuserar på att göra dig framgångsrik i konsten att med gott resultat kunna samtala med vem som helst, i vilken situation som helst.

Steg 1 – Effektivare kommunikation och samarbete

I steg ett kommer du få kunskap om din egen kommunikationsstil, andras kommunikationsstilar samt vad du kan göra för att skapa en effektiv kommunikation tillsammans med andra. Du kommer få kunskap olika stressbeteenden och hur du kommunicerar för att minska stress hos andra.

Steg 2 – Kommunikation och positiv påverkan

I steg två kommer du få träna och utveckla förmågan att positivt påverka andra och du kommer träna ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap. Du får djupgående öva och träna nya sätt att kommunicera med återkoppling av handledare.

Steg 3 – Coachande ledarskap

I steg tre kommer du få jobba med ditt eget ledarskap och utveckla din förmåga att vara en ledare med ett coachande förhållningssätt. Du kommer utvecklas att som ledare vara mindre operativ och mer coachande.


Programmet Jobba Hjärnsmart

Jobba hjärnsmart och bli lugnare, smartare och effektivare!

Får du ut mesta möjliga av dina mentala resurser i en vardag fylld av stress och prestationskrav? Har du arbetsdagar fyllda av av e-post, telefonsamtal, möten, projekt, planer och beslut? Känns det ibland oöverstigligt att hålla ställningarna inför den virvelvind av information och uppgifter som du möter? I det här programmet kommer vi ta upp saker som varför hjärnan blir så ansträngd av stress, varför det är svårt för oss att ändra beteendemönster och hur kunskap om hjärnan kan hjälpa oss att få ut det mesta möjliga av våra mentala resurser. Du kommer få kunskap om hur koncentration och uppmärksamhet kan bidra till en positiv förändring i hjärnan. vad som bidrar till energi, effektivitet och produktivitet i arbetet. Du kommer även bli medveten om hur du kan förändra ditt eget arbetssätt och kulturen på din arbetsplats för att bidra till detta. I ”Jobba hjärnsmart” får du verktygen för att kunna navigera framgångsrikt igenom din arbetsdag för att mot slutet av dagen känna att du fortfarande är full av energi och lust.