Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef är utbildningen för dig som inte har en formell chefsroll med personalansvar, men det förväntas att du är den som leder och fördela det dagliga arbetet för individerna i gruppen och ser till att ni når uppsatta mål. Du kommer i kursen förstå vikten av … Read More