Vid anmälan till Ekerö Utbildnings utbildningar gäller följande bokningsvillkor.

Anmälan, avbokning och praktisk info till öppna utbildningar

Anmälan till våra utbildningar är bindande i och med att du får en bokningsbekräftelse från Ekerö utbildning.

I avgiften ingår utbildningsmaterial, eventuella analyser och tillgång till vår kompetensportal samt konferenspaket med förtäring under dina utbildningsdagar. Om utbildningen är förlagd på kursgård är avgiften exklusive kost och logi.
Du har även möjlighet att använda oss som bollplank (inom rimliga gränser) upp till tre månader efter avslutad utbildning. I vissa utbildningar ingår individuell coachning eller mentorskap med utbildaren som komplement. Tider för detta bestäms gemensamt med dig som deltar.

  • Tiderna för utbildningen är kl 09.00-17.00 samtliga dagar om inte annat anges.
  • Lunch och fika ingår i kursavgiften om inte annat sägs.

För att du ska få ut det du önskar av utbildningen, samt av respekt för dina kurskamrater, ber vi dig avsätta tid i din kalender för att kunna delta i utbildningen fullt ut. Sen ankomst och tidig avvikelse kan påverka din och dina kurskamraters behållning av utbildningen.

Fakturering

Utbildningen faktureras i förskott och ska vara betald senast 30 dagar innan utbildningsstart.

Ombokning av kursplats

Kan ske 4 veckor innan utbildningens start utan kostnad.

  • Vid ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 1500:-.
  • Vid ombokning senare än 2 veckor innan utbildningsstart debiteras en ombokningsavgift á 3000:-.

Om du får förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare vid din försorg. Vid utebliven närvaro är utbildningsplatsen förverkad.

Ombokning gällande företagsanpassade utbildningar

Avtal är giltigt då båda parter godtagit det skriftligt. Avbokning sker skriftligt till Ekerö Utbildning. Kan ske 4 veckor innan utbildningens start utan kostnad.

  • Vid omboking 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften.
  • Vid ombokning 0-2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften.

I de fall där Ekerö Utbildning har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägget, material mm är kunden skyldig att ersätta dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

Specialvillkor för certifieringar och utbildningsportföljer

Certifieringar och utbildningsportföljer innebär ett förköp av utbildningsplatser. Du väljer själv datum från våra ordinarie, schemalagda utbildningar. Om utbildningsplatserna inte nyttjas senast tio (10) år efter beställningsdatum, är dessa förbrukade.

Du kan omboka specifika utbildningsplatser enligt ovan villkor, men utbildningspaketen återbetalas ej om vi ändrar datum för specifika utbildningstillfällen.

Immaterialrätt och nyttjanderätt

Kunden får inte publicera, kopiera eller på annat sätt sprida utbildningsmaterial från Ekerö Utbildning AB.

Nöjd kund-garanti

Vi på Ekerö Utbildning gör vårt yttersta för att alla våra kunder skall vara helt nöjda. Om du trots det känner att vi inte håller vad vi lovat, kontakta oss, så ser vi till att du får det du saknar. Ekerö Utbildnings nöjdkundgaranti ger dig en ny utbildningsplats. Skulle du trots det känna att du inte är nöjd får du pengarna tillbaka. Garanterat!

Genomförandegaranti

Vi respekterar ditt behov av kompetens. Därför ställer vi aldrig in utbildningar. Däremot kan vi vid enstaka tillfällen tvingas ändra utbildningsdatum. Genomförandegaranti innebär att du är garanterad att din utbildning kommer bli av. Om vi mot förmodan ombokar datum och de nya datumen inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Force majeure

Ekerö Utbildning ansvarar inte för skador, förseningar, påverkan på uppdraget eller utebliven närvaro som åsamkas kunden på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, sjukdom, dödsfall eller liknande händelse som Ekerö Utbildning AB ej kan råda över eller förutse.

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor liksom annan tvist som har anknytning till Ekerö utbildnings verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Stockholms kommun.

Hantering av dina personuppgifter

Ekerö Utbildning AB hanterar de uppgifter du lämnar, med syfte att du ska få en bättre upplevelse av Ekerö Utbildnings webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om vår integritetspolicy här.