Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef är utbildningen för dig som inte har en formell chefsroll med personalansvar, men det förväntas att du är den som leder och fördela det dagliga arbetet för individerna i gruppen och ser till att ni når uppsatta mål. Du kommer i kursen förstå vikten av … Read More

Svåra samtal och konfliktlösning

En inspirerande kurs där vi går igenom hur man hanterar de svåraste samtalen. Du kommer att kunna ta tag i svåra situationer och lösa heta konflikter.

Presentationsteknik

Du får träna praktiskt på att förbereda och genomföra framgångsrika presentationer, hålla den röda tråden, bygga strukturer för olika typer av presentationssituationer, jobba med kroppsspråk, få återkoppling av kursledaren samt lära dig handfasta tekniker som hjälper dig vända nervositet till något positivt.

Medveten framgång

Conscious living. Under utbildningen kommer du bli närvarande till vad det är som ger dig sann glädje, lätthet och energi i ditt liv och din karriär. Du kommer bli klar över dina omedvetna beteenden och sätt att agera, vad som driver dig och på vilket sätt det inte ger dig … Read More

Personlig effektivitet

Lär dig kommunicera mer effektivt och uppnå det du vill! Bli bättre på att lyssna, förstå andra människor, undvika missförstånd och upplev resultatet av minskad stress, bättre relationer och roligare samarbete med andra. Ett absolut måste för dig som har med människor att göra i ditt yrkesliv!

Kraftfullt ledarskap och positiv påverkan

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskapet når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. En fortsättning av den populära ”Ledarskap och Positiv Påverkan” även kallad … Read More

Konsultrollen

Vi fokuserar på att öka din förmåga att kommunicera i det personliga mötet med andra och i mötet med andra i grupp.

Effektivare kommunikation och samarbete

Du får kunskap om din egen kommunikationsstil, andras kommunikationsstilar samt vad du kan göra för att skapa en effektiv kommunikation tillsammans med andra. Du kommer få kunskap om olika stressbeteenden och hur du kommunicerar för att minska stress hos andra.

Jobba hjärnsmart

I det här programmet kommer vi ta upp saker som varför hjärnan blir så ansträngd av stress, varför det är svårt för oss att ändra beteendemönster och hur kunskap om hjärnan kan hjälpa oss att få ut det mesta möjliga av våra mentala resurser. Kursen kan företagsanpassas till lämplig längd för … Read More

Coachande ledarskap

Jobba med ditt eget ledarskap och utveckla din förmåga att vara en ledare med ett coachande förhållningssätt. Du kommer utvecklas att som ledare vara mindre operativ och mer coachande.