oktober
november
december
januari
februari 
mars  
Att Sälja med Färger
Coachande Ledarskap 13-15 dec
Jobba Hjärnsmart  11-12 okt 6-7 nov 4-5 dec 23-24 jan  6-7 mars
Effektivare kommunikation och samarbete    20-21 nov*  13-14 dec 25-26 jan 8-9 mars
Konsultrollen
Kraftfullt Ledarskap och Positiv Påverkan  10-12 okt
fullbokad
 5-7 dec  6-8 feb
Personlig Effektivitet  12-13 okt 4-5 dec  23-24 jan  6-7 mars
Medveten Framgång
Presentationsteknik  31 okt-1 nov  27-28 feb
Svåra Samtal & Konfliktlösning